fbpx

Dlaczego Oxydtron zapewnia izolacje i zabezpiecza przed korozją?

Przyczyną korozji jest reakcja czynników zewnętrznych aktywnych termodynamicznie ze związkami niestabilnymi termodynamicznie znajdującymi się na powierzchni konstrukcji oraz przenikniecie do zbrojenia. Zbrojenie ulega korozji, przez co następuje stopniowe „rozsadzanie” struktury wewnętrznej konstrukcji. Uszlachetnienie wykonane w technologii Oxydtron jest czynne i trwałe przez lata i w związku z tym jest w stanie samodzielnie reagować na zmiany w elemencie budowlanym oraz działające na niego czynniki zewnętrzne. W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne, nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikro szczeliny wiążąc przy tym wolne wapnie zawarte w betonach w nierozpuszczalne ciała stałe (żele). Zwykły beton zawiera około 70% makro- i 30% mikro porów, a beton z dodatkiem OXYDTRON dokonuje się przemiana i w efekcie jego struktura posiada 97% mikro porów i 3% makro porów, co powoduje że jest bardziej odporny na działanie wody, soli i innych agresywnych substancji. Sztucznie pomniejszona średnica porów tworzy molekularne sito, które jest nieprzepuszczalne dla dużych cząsteczek takich jak woda pod ciśnieniem, deszczówka, kwasy organiczne, alkaloidy i tłuszcze.

Dlaczego Oxydtron zmniejsza przenikanie ciepła przez ściany ?

Wszystkie materiały stosowane w budownictwie pochłaniają i przewodzą ciepło. Przewodzeniu ulega 80% – 95% tego ciepła, które ZAWSZE przechodzi ze strony cieplejszej do zimniejszej. Około 50% – 93% ciepła przenoszona jest drogą promieniowania. Standardowa izolacja działa w ten sposób, że powoduje spowolnienie TEMPA przewodzenia ciepła, lecz nie ILOŚCI ciepła, pochłanianej przez ściany. OXYDTRON przede wszystkim znacznie zmniejsza przenikanie ciepła przez ściany powodując jego akumulacje, bo posiada dużą gęstość, zawiera 97% mikro porów oraz 3% makro porów i nie jest kapilarny. Działa jak ekran cieplny wewnątrz budynku bo punkt rosy znajduje się zawsze na zewnątrz budowli. Tak więc podczas zimnej pogody szybciej się nagrzewa, a w lecie wspomaga urządzenia klimatyzacyjne w szybszym chłodzeniu – spadek temperatury od 5-7 stopni Celsjusza.

Skip to content