Izolacja ścian i fundamentów

Hydroizolacja ścian w technologii Oxydtron

  • Nasze pracę opieramy o nowoczesną, w pełni ekologiczną technologię Oxydtron, gwarantującą, że izolacje ścian i fundamentów są skuteczne i trwałe.
  • Każdą wycenę poprzedzamy szczegółową analizą wilgotności obiektu poprzez zastosowanie profesjonalnej aparatury pomiarowej, w tym analizy termowizyjnej
  • Dzięki wysokim zdolnością penetracji produktów prace hydroizolacyjne w obiektach podpiwniczonych możemy dokonywać od wewnętrznej strony niwelując konieczność wykonywania drogich prac ziemnych