fbpx

Dlaczego Oxydtron zapewnia izolacje i zabezpiecza przed korozją?

Przyczyną korozji jest reakcja czynników zewnętrznych aktywnych termodynamicznie ze związkami niestabilnymi termodynamicznie znajdującymi się na powierzchni konstrukcji oraz przenikniecie do zbrojenia. Zbrojenie ulega korozji, przez co następuje stopniowe „rozsadzanie” struktury wewnętrznej konstrukcji. Uszlachetnienie wykonane w technologii Oxydtron jest czynne i trwałe przez lata i w związku z tym jest w stanie samodzielnie reagować na zmiany w elemencie budowlanym oraz działające na niego czynniki zewnętrzne. W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne, nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikro szczeliny wiążąc przy tym wolne wapnie zawarte w betonach w nierozpuszczalne ciała stałe (żele). Zwykły beton zawiera około 70% makro- i 30% mikro porów, a beton z dodatkiem OXYDTRON dokonuje się przemiana i w efekcie jego struktura posiada 97% mikro porów i 3% makro porów, co powoduje że jest bardziej odporny na działanie wody, soli i innych agresywnych substancji. Sztucznie pomniejszona średnica porów tworzy molekularne sito, które jest nieprzepuszczalne dla dużych cząsteczek takich jak woda pod ciśnieniem, deszczówka, kwasy organiczne, alkaloidy i tłuszcze.

Skip to content